Κινητό: 6932756552 | Ιατρείο: 210-4640170 togastav@gmail.com

Τι είναι σχολική ετοιμότητα;

Σχολική ετοιμότητα είναι η ικανότητα του 6/χρονου παιδιού να ανταπεξέλθει με επιτυχία στα μαθήματα και τις σχολικές  υποχρεώσεις της Α΄ Δημοτικού. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη πορεία στην Α΄ Δημοτικού, δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα παιδιά.

 Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες γίνεται έλεγχος ρουτίνας της σχολικής ετοιμότητας για όλα τα παιδιά που τελειώνουν το νηπιαγωγείο. Και αν διαπιστώνονται ελλείψεις, τότε τα παιδιά εντάσσονται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα για την αναπλήρωση των ελλείψεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Στην Ελλάδα το μοναδικό επίσημο κριτήριο εισαγωγής των παιδιών στην Α΄ δημοτικού είναι η ηλικία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αναπτυξιακό και το γνωστικό τους επίπεδο. Συνεπώς κάθε χρόνο φοιτούν στην Α΄ Δημοτικού κάποια παιδιά ανέτοιμα να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού, με αποτέλεσμα να βιώνουν την σχολική αποτυχία, η οποία έχει δυσμενείς συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η σχολική αποτυχία μπορεί να οδηγήσει  σε σοβαρά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα  όπως σχολική άρνηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και διαταραχές συμπεριφοράς.

Η διερεύνηση της Σχολικής Ετοιμότητας πραγματοποιείται από παιδίατρους-αναπτυξιολόγους, παιδονευρολόγους, παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι μαζί με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο χρησιμοποιούν αξιολογητικές δοκιμασίες (τεστ) ώστε να καθοριστεί η σχολική ετοιμότητα του νηπίου.

 Τα τεστ διακρίνονται σε αξιολογητικά και σε ανιχνευτικά. Τα αξιολογητικά τεστ διαρκούν αρκετές ώρες και πιθανόν χρειάζονται περισσότερες από μία συνεδρία της μιας ώρας. Τα ανιχνευτικά τεστ π.χ. το Α’ΤΕΣΤ διαρκούν περίπου 20 min, απευθύνονται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, τα οποία θα πάνε στην Α΄ τάξη Δημοτικού, την επόμενη χρονιά. 

Το Α’ΤΕΣΤ είναι το πρώτο σταθμισμένο τεστ σε ελληνικό πληθυσμό νηπίων. Μελετήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει την έγκριση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο προληπτικό τεστ που εντοπίζει έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα εντοπίζει τα παιδιά τα οποία χρειάζονται ένα λεπτομερέστερο και εκτενέστερο αναπτυξιακό έλεγχο δεξιοτήτων.

 Η δοκιμασία Α’ΤΕΣΤ χορηγείται αποκλειστικά από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στον τρόπο χορήγησής του. Για περισσότερες πληροφορίες και ανάλογα με την περιοχή κατοικίας σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link www.atest.gr/synergates.htm.

Τα τεστ σχολικής ετοιμότητας ελέγχουν:

 • το νοητικό δυναμικό
 • την οπτικοακουστική μνήμα
 • την κριτική ικανότητα
 • το γνωστικό επίπεδο
 • την ικανότητα σειροθέτησης
 • την ανάπτυξη λόγου
 • την αδρή κινητικότητα
 • την λεπτή κινητικότητα
 • τον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • την διάσπαση προσοχής
 • την υπερκινητικότητα

 Η πρώιμη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών έχει πολλή μεγάλη  αξία για το μέλλον των παιδιών, γιατί οργανώνονται προγράμματα παρέμβασης με αποτέλεσμα την καλύτερη σχολική προσαρμογή και επίδοση.

Αν μετά την αξιολόγηση τα αδύναμα σημεία του παιδιού είναι πάρα πολλά και το χρονικό διάστημα για παρέμβαση δεν επαρκεί, τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο της επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο.

Η διαδικασία για την επαναφοίτηση γίνεται μέσω των ΚΕΔΔΥ που δίνει την επίσημη εντολή και χορηγεί την αντίστοιχη έγγραφη επίσημη απόφαση. Η επαναφοίτηση γίνεται πάντα εφόσον το επιθυμούν και συμφωνούν οι γονείς.

Η επανάληψη του νηπιαγωγείου δίνει μεγάλο χρονικό περιθώριο στη θεραπευτική παρέμβαση και την προετοιμασία του παιδιού για την επόμενη χρονιά.

Συμπερασματικά σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Η Α’ Δημοτικού αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σχολικής πορείας και πρέπει  να έχει  έτοιμους μαθητές να δεχτούν τις καινούριες γνώσεις.

error: Content is protected !!
Share This