Κινητό: 6932756552 | Ιατρείο: 210-4640170 togastav@gmail.com

 

 

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα από τα κυριότερα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Συμβάλλει σημαντικά και αποτελεσματικά στην οργάνωση της επαγγελματικής μας ζωής, στην διαχείριση και στην διεύρυνση των κοινωνικών μας επαφών, στην ενημέρωση μας, στην επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Εκμηδενίζει τις αποστάσεις φέρνοντας κοντά  ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, με λόγο και εικόνα. Επίσης βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Ωστόσο η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε όλες τις ηλικίες, σχετίζεται με προβληματισμούς  που προκύπτουν από:

– την χρήση των νέων τεχνολογιών και την μη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο

– τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία

– τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων κατά την διάρκεια χρήσης του.

Οι γονείς συνήθως αποφασίζουν να δώσουν στο παιδί τους κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνούν ευκολότερα μαζί του, όταν αυτό δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψή τους. Έτσι λαμβάνουν ένα αίσθημα ασφάλειας, το οποίο βέβαια μερικές φορές είναι ψευδές. Πριν λοιπόν προβούν στην αγορά κινητού τηλεφώνου για τα παιδιά τους πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που προσφέρει το κινητό, έτσι ώστε να καθοδηγήσουν το παιδί στην σωστή και ασφαλή χρήση του.

Υπάρχουν επιπτώσεις από την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας;

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα και τις κεραίες είναι μη ιονίζουσα ακτινοβολία, στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (100-300Ηz). Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από μη ιονίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP) ορίζει όρια ασφαλούς έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα οποία αποδέχεται ο Παγκόσμιος οργανισμός Υγείας  και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα για συγκεκριμένες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την χρήση του κινητού τηλεφώνου. Αυτό αφορά και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Διεθνείς Επιστημονικές Επιτροπές παρακολουθούν συνεχώς τα νέα ερευνητικά δεδομένα προκειμένου να αναθεωρήσουν τα όρια  ασφαλούς έκθεσης. Ιδιαίτερη ,βέβαια, προσοχή συνιστάται στην έκθεση βρεφών και μικρών παιδιών στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας , λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ανατομίας και της φυσιολογίας του εγκεφάλου τους.

Χρειάζεται ένα παιδί κινητό τηλέφωνο κι αν ναι, σε ποια ηλικία;

Δεδομένου ότι το κινητό τηλέφωνο είναι πλέον μέρος της ζωής όλων μας, είναι βέβαιο ότι η παραχώρηση του κινητού στα παιδιά και στους εφήβους, αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Η απόφαση για την παραχώρηση αυτή ποικίλει σε κάθε οικογένεια και εξαρτάται από τις ανάγκες, τις συνήθειες, τις απόψεις και την στάση ζωής της. Συνήθως το παιδί διεκδικεί και θέλει να έχει κινητό τηλέφωνο όταν αρχίζει να ανεξαρτητοποιείται, να βγαίνει σιγά – σιγά με τις παρέες του, να κυκλοφορεί δειλά- δειλά μόνο του.  Αυτά συμβαίνουν περίπου στην ηλικία των 13 ετών και συμπίπτουν με την είσοδο του παιδιού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι η ηλικία που μπορεί να ενημερωθεί εκτενώς ένα παιδί για την σωστή χρήση του κινητού και του διαδικτύου και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προς όφελός του. Νωρίτερα των 13 ετών θεωρείται άκαιρη η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Ποια συσκευή να επιλέξουμε;

Η ICNIRP ορίζει συγκεκριμένα για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας συγκεκριμένα όρια SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης) που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 2 Watts/ 10 gr ιστού(μέση τιμή σε χρονικό διάστημα 6 λεπτών). Όσο πιο χαμηλός είναι ο SAR της συσκευής τόσο μικρότερη ακτινοβολία εκπέμπει. Η μέγιστη τιμή τοπικού SAR της τηλεφωνικής συσκευής αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Επίσης καλό είναι τα παιδιά να μην διαθέτουν πολύ ακριβές συσκευές γιατί μπορούν να γίνουν θύματα κλοπής.

 Πώς μπορεί να αποφευχθεί η  ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου μέσω του κινητού τηλεφώνου;

Η καλή ενημέρωση των γονέων για τις δυνατότητες της τεχνολογίας και η εγκατάσταση ειδικών προγραμμάτων γονικού ελέγχου και φίλτρων προστασίας επιτρέπουν στους γονείς να ελέγχουν την πρόσβαση των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Επίσης πρέπει να θέτονται χρονικά όρια χρήσης του κινητού και να μην έχουν δυνατότητα απεριόριστης χρήσης δεδομένων. Στα πρώτα χρόνια χρήσης, καλό είναι να χρησιμοποιούν το κινητό μόνο όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού. Επίσης πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα ηλικιακά όρια συμμετοχής στα κοινωνικά δίκτυα.

Πως μπορεί να μειωθεί η ανησυχία για τις επιπτώσεις της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία και την ανάπτυξη των εφήβων;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει συγκεκριμένους τρόπους χρήσης του κινητού τηλεφώνου προκειμένου να μειωθεί η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία. Αυτοί είναι:

 • Χρησιμοποιούμε πάντα hands free ή Bluetooth.
 • Κρατάμε την συσκευή χαμηλά στη βάση του. Έτσι δεν καλύπτεται η κεραία και το τηλέφωνο λειτουργεί με την χαμηλότερη ισχύ.
 • Χρησιμοποιούμε το κινητό σε σημεία με καλό σήμα.
 • Προτιμούμε την επικοινωνία με γραπτά μηνύματα και όχι με τηλεφωνικές κλήσεις.
 • Οι τηλεφωνικές συνομιλίες πρέπει να είναι σύντομες και επείγουσες.
 • Να προτιμάται η τηλεφωνική επικοινωνία με το σταθερό τηλέφωνο όταν αυτό είναι εφικτό.

Υπάρχουν οδηγίες για υπεύθυνη χρήση του κινητού τηλεφώνου;

Φυσικά και υπάρχουν οδηγίες υπεύθυνης χρήσης του κινητού τηλεφώνου, τις οποίες πρέπει όλοι να τηρούν , μικροί και μεγάλοι:

 • Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούμε ή όταν διασχίζουμε πεζοί τον δρόμο.
 • Δεν φωτογραφίζουμε ή βιντεοσκοπούμε άλλους ανθρώπους χωρίς την συγκατάθεσή τους. Το ίδιο απαιτούμε και από τους άλλους όταν προσπαθούν να μας φωτογραφήσουν. Προσέχουμε πολύ όταν συναινούμε για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αρχεία μπορούν να αποσταλούν στον οποιοδήποτε εύκολα και άμεσα και να χρησιμοποιηθούν αργότερα για εκβιασμούς ποικίλης φύσης.
 • Προστατεύουμε την ιδιωτικότητά μας και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα.
 • Είμαστε προσεκτικοί στην ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων. Δεν θίγουμε και δεν προσβάλλουμε τον παραλήπτη. Δεν χρησιμοποιούμε την ανωνυμία για να ενοχλήσουμε κάποιον.
 • Απορρίπτουμε κλήσεις και μηνύματα με απόκρυψη αριθμού.
 • Συζητάμε με τους γονείς μας οτιδήποτε μας έχει προβληματίσει σε σχέση με το κινητό τηλέφωνο. Οι συνομήλικοι δεν μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση πολύπλοκων θεμάτων.
 • Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό στην τάξη και γενικότερα στον χώρο του σχολείου.
 • Σε δημόσιους χώρους μιλάμε χαμηλόφωνα και διακριτικά. Απενεργοποιούμε το κινητό σε χώρους που το απαιτούν.
 • Γενικά όταν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, δεν κάνουμε στους άλλους αυτό που δεν θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε εμάς.

 

 

error: Content is protected !!
Share This