Κινητό: 6932756552 | Ιατρείο: 210-4640170 togastav@gmail.com

Ο Σκαφοειδής Θώρακας (ΣΘ) είναι μια συγγενής ανατομική ανωμαλία του προσθίου θωρακικού τοιχώματος, η οποία συνίσταται σε οπίσθια εισολκή (εντύπωμα) του στέρνου και των παρακείμενων πλευρικών χόνδρων. Ο σκαφοειδής θώρακας είναι η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία του θωρακικού τοιχώματος στο γενικό πληθυσμό και αφορά συχνότερα αγόρια.
Η αιτία είναι άγνωστη και δεν έχει βρεθεί κάποια γενετική ανωμαλία, αλλά συνήθως ανευρίσκεται και σε άλλα άτομα μέσα στην οικογένεια. Σπανιότερα συνδέεται και με άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης όπως κύφωση, σκολίωση, σύνδρομο Μarfan κ.ά.                                  

 Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα είναι κυρίως αισθητικό, καθώς το παιδί μεγαλώνει. Μόνο σοβαρές δυσμορφίες του θώρακα μπορεί να συνοδεύονται από δυσλειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων.

Θεραπεία δεν απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Χειρουργική θεραπεία  απαιτείται μόνο σε βαριές δυσμορφίες με συνοδό αναπνευστική δυσχέρεια και καρδιακή δυσλειτουργία. Ωστόσο με την εξέλιξη των χειρουργικών μεθόδων, πολλά παιδιά και έφηβοι επιζητούν μέσω αυτών, ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Καλύτερη ηλικία για την αισθητική διόρθωση, είναι η εφηβική, αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του παιδιού.

error: Content is protected !!
Share This